Loading
Overlay

Lĩnh vực kinh doanh

TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Đánh giá sơ bộ tác động môi trường (ĐTMS), Lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường (GPMT), Đăng ký môi trường,...

XỬ LÝ CHẤT THẢI

Tư vấn thiết kế hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý khí thải, thu gom chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp thông thường.

AN TOÀN LAO ĐỘNG

Tư vấn huấn luyện an toàn lao động, quan trắc môi trường lao động, kiểm định máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

0906 919 303
0906919303