Loading
Overlay

Xử lý rác thải

Thu gom,vận chuyển, xử lý và tiêu hủy chất thải

Ngày 05  Tháng 04 Năm 2019

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM phối hợp với Sở TN&MT vừa tổ chức trao tặng 1.200 thùng rác

0906 919 303
0906919303