Loading
Overlay

Đánh giá tác động môi trường

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: NHÀ MÁY PHÂN LOẠI, TÁI CHẾ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT THÀNH NAM

Ngày 03  Tháng 07 Năm 2019

Công tác tham vấn ý kiến cho dự án nhà máy xử lý rác thải xã Hàm Trí, Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG THEO NGHỊ ĐỊNH 40/2019/NĐ-CP

Ngày 20  Tháng 05 Năm 2019

Đánh giá tác động môi trường theo nghị định mới, nghị định 40/2019/NĐ-CP. Những thay đổi về đánh giá tác động trong nghị định mới.

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Ngày 17  Tháng 04 Năm 2019

Hướng dẫn lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường

0906 919 303
0906919303