Loading
Overlay

Xin cấp Giấy phép môi trường

Dịch vụ lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường (GPMT)

Ngày 30  Tháng 03 Năm 2022

Lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường cho tất cả các loại hình dự án mới, cơ sở đang hoạt động trên toàn quốc.

0906 919 303
0906919303