Loading
Overlay

Tư Vấn Môi Trường

Hồ sơ môi trường tổng hợp mới nhất

Ngày 15  Tháng 05 Năm 2021

Để thuận tiện cho Quý khách hàng trong việc nhận định, tiếp cận và thực hiện các quy định của […]

Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường ở TP.HCM

Ngày 13  Tháng 05 Năm 2021

Từ năm 2020, có nhiều thay đổi xung quanh việc quan trắc và lập báo cáo định kỳ. Thay đổi […]

BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO TT 25/2019/TT-BTNMT

Ngày 13  Tháng 10 Năm 2020

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường được lập định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày […]

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: NHÀ MÁY PHÂN LOẠI, TÁI CHẾ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT THÀNH NAM

Ngày 03  Tháng 07 Năm 2019

Công tác tham vấn ý kiến cho dự án nhà máy xử lý rác thải xã Hàm Trí, Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEONĐ 40/2019/NĐ-CP

Ngày 13  Tháng 06 Năm 2019

Những thay đổi cần lưu ý và hướng dẫn lập kế hoạch bảo vệ môi trường theo nghị định 40:2019/NĐ-CP

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG THEO NGHỊ ĐỊNH 40/2019/NĐ-CP

Ngày 20  Tháng 05 Năm 2019

Đánh giá tác động môi trường theo nghị định mới, nghị định 40/2019/NĐ-CP. Những thay đổi về đánh giá tác động trong nghị định mới.

LẬP HỒ SƠ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI

Ngày 18  Tháng 04 Năm 2019

Tư vấn đăng ký hồ sơ sổ chủ nguồn thải, đối tượng phải lập, các bước thực hiện

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Ngày 17  Tháng 04 Năm 2019

Hướng dẫn lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường

XIN PHÉP KHAI THÁC NƯỚC

Ngày 17  Tháng 04 Năm 2019

Thông tin cần biết về hồ sơ xin phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Ngày 16  Tháng 04 Năm 2019

Thông tin cần biết khi lập kế hoạch bảo vệ môi trường.

0906 919 303
0906919303