Loading
Overlay

Tư Vấn Môi Trường

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo Luật BMMT 2020

Ngày 07  Tháng 05 Năm 2022

Những nội dung cập nhật mới nhất về Đánh giá tác động môi trường theo Luật BVMT 2020.

Lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo Thông tư 02/2022/BTNMT

Ngày 01  Tháng 04 Năm 2022

Chuyên tư vấn lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường chuyên nghiệp, chính xác, hiệu quả.

Dịch vụ lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường (GPMT)

Ngày 30  Tháng 03 Năm 2022

Lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường cho tất cả các loại hình dự án mới, cơ sở đang hoạt động trên toàn quốc.

Tổng hợp các hồ sơ môi trường doanh nghiệp cần có (cập nhật mới nhất)

Ngày 15  Tháng 05 Năm 2021

Tổng hợp đầy đủ các hồ sơ, thủ tục về môi trường mà doanh nghiệp cần có trong quá trình hoạt động. Cập nhật liên tục.

Đánh giá tác động môi trường nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt

Ngày 03  Tháng 07 Năm 2019

Dự án thực hiện tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận với quy mô xử lý chất thải sinh hoạt 75 tấn/ngày.

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo quy định mới

Ngày 20  Tháng 05 Năm 2019

Đánh giá tác động môi trường theo nghị định mới, nghị định 40/2019/NĐ-CP. Những thay đổi về đánh giá tác động trong nghị định mới.

LẬP HỒ SƠ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI

Ngày 18  Tháng 04 Năm 2019

Tư vấn đăng ký hồ sơ sổ chủ nguồn thải, đối tượng phải lập, các bước thực hiện

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Ngày 17  Tháng 04 Năm 2019

Hướng dẫn lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường

XIN PHÉP KHAI THÁC NƯỚC

Ngày 17  Tháng 04 Năm 2019

Thông tin cần biết về hồ sơ xin phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Ngày 16  Tháng 04 Năm 2019

Thông tin cần biết khi lập kế hoạch bảo vệ môi trường.

0906 919 303
0906919303