Kinh nghiệm các nước tiên tiến chỉ rõ, một quốc gia muốn có sự phát triển bền vững phải chú ý đồng thời giải quyết bốn yếu tố quan trọng: Kinh tế -Chính trị – Xã hội và Môi trường

Vì vậy mà chủ trương của Đảng và Nhà nước luôn xác định mục tiêu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phải gắn với nhiệm vụ thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường. Theo hướng đó, Quốc hội đã thông qua nhiều luật; sau đó Chính phủ đã cụ thể hóa chủ trương quan trọng đó bằng nhiều cơ chế, chính sách thiết thực mà trong đó Hồ sơ môi trường được quy định cụ thể và đóng vai trò quan trọng cho công tác quản lý.

Để thuận tiện cho Quý khách hàng trong việc nhận định, tiếp cận và thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường, Tân Đạt Thành xin chia sẻ nội dung tổng hợp các hồ sơ môi trường cần thực hiện trong suốt quá trình từ giai đoạn chuẩn bị đến khi hoạt động ổn định cụ thể như sau:

Tổng hợp danh sách các hồ sơ môi trường cần thực hiện

Trên đây là thống kê sơ bộ các hồ sơ mà doanh nghiệp cần có trong quá trình hoạt động.

Nếu cần thêm thông tin chi tiết, hãy gọi ngay cho chúng tôi:

Hotline tư vấn: 0906 919 303 (Ms. Hương)

Hoặc quét mã Zalo: