Loading
Overlay

Tin tức

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MÔI TRƯỜNG

Ngày 21  Tháng 02 Năm 2023

Công Ty TNHH TM DV TV Tân Đạt Thành tuyển dụng nhân viên tư vấn hồ sơ môi trường

Dịch vụ lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường (GPMT)

Ngày 30  Tháng 03 Năm 2022

Lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường cho tất cả các loại hình dự án mới, cơ sở đang hoạt động trên toàn quốc.

Đánh giá tác động môi trường nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt

Ngày 03  Tháng 07 Năm 2019

Dự án thực hiện tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận với quy mô xử lý chất thải sinh hoạt 75 tấn/ngày.

LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEONĐ 40/2019/NĐ-CP

Ngày 13  Tháng 06 Năm 2019

Những thay đổi cần lưu ý và hướng dẫn lập kế hoạch bảo vệ môi trường theo nghị định 40:2019/NĐ-CP

THỰC TRẠNG GIAO THÔNG VÀ XÂY DỰNG LÀM Ô NHIỄM NẶNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ HÀ NỘI

Ngày 08  Tháng 05 Năm 2019

thực trạng giao thông và các công trình xây dựng làm ô nhiễm môi trường không khí tại hà nội, các biện pháp ứng phó của cơ quan nhà nước trước hiện trạng này

XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ HƠI ĐỐT CỦI

Ngày 25  Tháng 04 Năm 2019

Xử lý khí thải lò hơi đốt củi

CÁC LOẠI MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ, CHẤT CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Ngày 24  Tháng 04 Năm 2019

thông tin danh mục máy móc phải thực hiện kiểm định

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Ngày 23  Tháng 04 Năm 2019

Tư vấn quan trắc môi trường lao động, báo cáo y tế lao động

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

Ngày 23  Tháng 04 Năm 2019

Các vấn đề cần biết về môi trường lao động, luật an toàn lao động, huấn luyện an toàn lao động

XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ QUY MÔ NHỎ

Ngày 20  Tháng 04 Năm 2019

Tư vấn thiết kế hệ thống xử lý nước thải y tế công suất 1 m3/ngày

LẬP HỒ SƠ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI

Ngày 18  Tháng 04 Năm 2019

Tư vấn đăng ký hồ sơ sổ chủ nguồn thải, đối tượng phải lập, các bước thực hiện

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Ngày 17  Tháng 04 Năm 2019

Hướng dẫn lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường

0906 919 303
0906919303