Loading
Overlay

Tin tức

BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO TT 25/2019/TT-BTNMT

Ngày 13  Tháng 10 Năm 2020

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường được lập định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày […]

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MÔI TRƯỜNG

Ngày 29  Tháng 07 Năm 2019

Công Ty TNHH TM DV TV Tân Đạt Thành tuyển dụng nhân viên tư vấn hồ sơ môi trường

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: NHÀ MÁY PHÂN LOẠI, TÁI CHẾ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT THÀNH NAM

Ngày 03  Tháng 07 Năm 2019

Công tác tham vấn ý kiến cho dự án nhà máy xử lý rác thải xã Hàm Trí, Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEONĐ 40/2019/NĐ-CP

Ngày 13  Tháng 06 Năm 2019

Những thay đổi cần lưu ý và hướng dẫn lập kế hoạch bảo vệ môi trường theo nghị định 40:2019/NĐ-CP

THỰC TRẠNG GIAO THÔNG VÀ XÂY DỰNG LÀM Ô NHIỄM NẶNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ HÀ NỘI

Ngày 08  Tháng 05 Năm 2019

thực trạng giao thông và các công trình xây dựng làm ô nhiễm môi trường không khí tại hà nội, các biện pháp ứng phó của cơ quan nhà nước trước hiện trạng này

XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ HƠI ĐỐT CỦI

Ngày 25  Tháng 04 Năm 2019

Xử lý khí thải lò hơi đốt củi

CÁC LOẠI MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ, CHẤT CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Ngày 24  Tháng 04 Năm 2019

thông tin danh mục máy móc phải thực hiện kiểm định

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Ngày 23  Tháng 04 Năm 2019

Tư vấn quan trắc môi trường lao động, báo cáo y tế lao động

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

Ngày 23  Tháng 04 Năm 2019

Các vấn đề cần biết về môi trường lao động, luật an toàn lao động, huấn luyện an toàn lao động

XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ QUY MÔ NHỎ

Ngày 20  Tháng 04 Năm 2019

Tư vấn thiết kế hệ thống xử lý nước thải y tế công suất 1 m3/ngày

LẬP HỒ SƠ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI

Ngày 18  Tháng 04 Năm 2019

Tư vấn đăng ký hồ sơ sổ chủ nguồn thải, đối tượng phải lập, các bước thực hiện

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Ngày 17  Tháng 04 Năm 2019

Hướng dẫn lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường

0906 919 303
0906919303