Quan trắc môi trường lao động là gì?

Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc để có biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp (Trích Điều 3 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015).

Đây là hoạt động thường niên có tính chất bắt buộc nhằm giúp Người sử dụng lao động có cái nhìn khách quan, trung thực về điều kiện tổ chức lao động tại cơ sở mình để có biện pháp/ kế hoạch cải thiện, hạn chế các yêu tố có hại, tổ chức khám phát hiện bệnh nghề nghiệp để có kế hoạch phòng, chống và thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động.

Quy định về quan trắc môi trường lao động:

  • Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 26/05/2015.
  • Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
  • Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
  • Thông tư 19/2011/TT-BYT ngày 06/06/2011 của Bộ Y tế về  “Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động”

Nội dung quan trắc môi trường lao động:

Thực hiện quan trắc đầy đủ yếu tố có hại được liệt kê trong Hồ sơ vệ sinh lao động do cơ sở lao động lập.

Đối với nghề, công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm, khi quan trắc môi trường lao động phải thực hiện đánh giá gánh nặng lao động và một số chỉ tiêu tâm sinh lý lao động Ec-gô-nô-my.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn chi tiết:
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tư vấn Tân Đạt Thành

Ms. Hương : 0906 919 303                  Mr. Khôi: 0906 919 242