Loading
Overlay

xử lý nước thải y tế công suất 1m3/ngày

XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ QUY MÔ NHỎ

Ngày 20  Tháng 04 Năm 2019

Tư vấn thiết kế hệ thống xử lý nước thải y tế công suất 1 m3/ngày

0906 919 303
0906919303